CULTUUR
Samuel Pawironadi (oud minister) opende namens het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling op zaterdag 28 mei 2005, het Internationaal Seminar Javaanse taal. Volgens Pawironadi is de taal in de Javaanse gemeenschap de afgelopen jaren gegroeid. Deze belangstelling is sterk beïnvloed door de verschillende leerscholen (sociaal culturele organisatie, religieuze en kerkgenootschappen) vanwege de diverse waarden van dit communicatiemiddel binnen het socialisatieproces, maar ook door het veelvuldig gebruik van de Javaanse taal onder andere in de massamedia. Deze constatering komt volgens Pawironadi duidelijk tot uiting in de verschillende Javaanse radio en televisie-stations, moderne muziek, Javaanse shows, Javaanse lessen, interacties etc. Hij vindt het van eminent belang, om deze geconstateerde groei in goede banen te leiden en begeleiden opdat deze taal zich verder goed mag uitkristalliseren als  volwaardig integrerend deel van onze culturele linguistiek. “Als beleidsmaker ben ik daarom erg blij en zeer content dat er instanties en personen zijn die zich serieus beijveren middels aangepaste, herkenbare en toegangkelijke pedagogische en didactische methode om het juiste gebruik en de functionele toepassing van de Javaanse taal te stimuleren, opdat dit belangrijk element van de javaanse cultuur niet verloren gaat, maar juist zich verder gaat  ontwikkelen binnen onze multiculturele/mozaïsche samenleving’’, zegt Pawironadi. Het seminar is georganiseerd voor behoud van de culturele erfenis. Namens de regering van de Republiek Suriname, sprak Pawironadi zijn waardering uit aan in het bijzonder de Ambassadeur van de Republiek van Indonesië, bapak Suparmin Sunjoyo, die het initiatief heeft genomen om dit seminar te organiseren, verder de Suriname-Indonesische Friendship Assocation (SIFA) Indramaju, de Vereniging Herdenking Javaanse Taal in Suriname  (het Jatas Instituut) en alle andere factoren die mede hebben bijgedragen aan de tot standkoming van dit zeer belangrijk seminar.
... Het begrip Cultuur wordt in verschillende betekenissen gebruikt. In brede zin wordt het gebruikt voor alles wat door de samenleving wordt voortgebracht. Cultuur wordt dan tegenover "natuur" gesteld. In engere zin wordt het ook gebruikt voor kunst uitingen of voor kunst en  wetenschap. Zoals actuele culturele politieke thema's o.a internationale Cultuur beleid en culturele diversiteit. Het woord Cultuur komt uit het Latijns van Cultura en is afgeleid van Colere, hetgeen dit betekent : bebouwen, bewerken, vereren, versieren en onderhouden. Cultura is daarmee tot in de 18e eeuw een actief woord (het vormen). In Nederland zeggen wij beschaving en is tot een statisch, zelfstandig naamwoord "beschaving geworden". Cultuur is tevens een ruim begrip waarmee men aspecten van de samenleving bedoeld. In ruimere zin omvat Cultuur iedere omvorming van de natuur door de mens, inclusief diens eigen lichamelijk gedrag. In engere zin het geheel van waarden, kunst, wetenschap en relegie. Het Cultuur erfgoed: Cultuur erfgoed laat zien waar wij vandaan komen en scherpt aldus de blik op de toekomst. Waaronder immateriele  zaken hieronder valt, zoals traditie, kunst, dans, muziek en klederdracht. Ook het spreken van de taal  laat zien bij welke volk je behoort. De Sekar Mayang en de  Kembar Mayang: De Sekar Mayang heeft als betekenis de Bloemenkrans. Dit wordt gebruikt en bedoeld als iemand op jonge leeftijd overlijdt en die nog nooit is gehuwd of getrouwd, dan is de Sekar Mayang van toepassing bij de dag van het afscheid nemen, om de doodskist te versieren of beter gezegd zo’n bloemenkrans te leggen. (de Sekar mayang heet dat). In de meeste gevallen worden Bloemen geregen aan een stuk draadje of garen tot een meter of één. Het bestaat meer uit kembang melatie (de jasmijn) en gemengd  met andere bloemsoorten. Dat wordt gelegd bovenop de kist voordat deze wordt weggedragen of weggebracht. De Sekar Mayang. De Kembang  Mayang wordt speciaal gebruikt bij een Huwelijks Ceremonie: De kembang mayang ceremonie wordt gehouden tijdens de midadarenni dat wordt gehouden een dag vóór de officiele feestavond van een bruiloft. Nebus Kembang Mayang betekent het kopen van de Boeket Bloemen dat speciaal volgens de regels gaat en dat wordt gemaakt of vervaardigd door deskundigen (de kaum en ervaren personen). Het wordt gemaakt van Djanur (jonge kokosbladeren) gemengd met andere bladsoorten. Ze worden zorgvuldig op een jonge kokos(de déghan) gerangschikt die uiteindelijk de vorm geeft van een heel prachtig Boeket. Dat heet de Kembang Mayang. Het symboliseert de maagdelijkheid van de Bruid en de bruidegom. Volgens de regels moet de moeder van de Bruid (de Kembang Mayang kopen) en dat geschied tijdens een ceremonie de zogeheten  Midodarenni, de avond van nebus Kembang Mayang, (het kopen van de Boeket). Tegelijkertijd is het niet één maar twee Boeketten die door de moeder van de bruid wordt gekocht op zo een avond als symbool dat twee personen in het het huwelijk gaan treden. Vandaar dat deze Bloemstukken of Boeketten, de naam draagt de Kembar Mayang, het symbool dat een jong stel in het huwelijk gaan treden. Dus inplaats één Boeket is het twee, dat is de Kembar Mayang, die worden naast elkaar neergezet op een ereplaats waar tussenin de ngantén (bruid en bruidegom) de volgende dag het huwelijksdag gaan afsluiten en daarna volop feest gevierd wordt, of met een cabaret, of toneel dansopvoering of iets dergelijks of zelfs ook een band die gaat spelen tot in de laatste uurtjes van de nacht. Culturele  diversiteit Culturele diversiteit is de variëteit aan culturen binnen een specifieke regio, of in de wereld in zijn geheel. De mate van culturele diversiteit binnen in een regio of samenleving kan worden  afgeleid van de mate van afwezigheid van de mensen met verschillende etnische-culturele achtergronden. Er is een consensus ontstaan onder antropologen dat de mens ontstaan is in Afrika, zo’n twee miljoen jaar geleden. Sinds die tijd heeft men zich succesvol verspreid over de hele wereld. Zich aanpassend aan verschillende omstandigheden zoals aan het klimaat. De vele verschillende afzonderlijke samenlevingen die wereldwijd zijn ontstaan verschilden sterk van elkaar en velen van deze verschillen zijn er nog steeds.
CULTURELE   DIVERSITEIT
JAVANEN AMSTERDAM ZUIDOOST
Samuel Pawironadi opende seminar Javaanse taal
© JAZ 2015