JAZ
JAZ (Javanen Amsterdam Zuidoost) Sociaal Cultureel Organisatie Opgericht: April 2012 Er wonen relatief veel Surinaamse Javanen in Amsterdam en omgeving. Voor deze doelgroep was er al geruime tijd animo om een Surinaams Javaans organisatie op te richten in Amsterdam Zuidoost. Sinds eind 2011 hebben een groep Javanen, onder leiding van Mbak Jet, besloten om dit tot een werkelijkheid te maken en in April 2012 is de Sociaal Culturele Organisatie JAZ (Javanen Amsterdam Zuidoost) een feit. Missie Het doel van JAZ is om de Surinaamse Javaanse cultuur levend te houden en de contacten tussen deze groep onderling te versterken, mensen bij elkaar te brengen en ook andere bevolkingsgroepen hierbij te betrekken; we leven immers in een divers gemeenschap, waarbij niemand zich buitengesloten hoeft te voelen. Wij vinden het heel belangrijk dat er aandacht is voor ouderen die weinig contact hebben met de buitenwereld. We weten dat er veel behoefte is aan samenzijn. Dit bereiken we door diverse activiteiten (bijv. workshops, cursussen en dagtrips ) te organiseren voor deze doelgroepen. Visie JAZ visie is om de Surinaamse Javaanse cultuur levend te houden, en het beter "leren" begrijpen van de bijbehorende culturele aspecten. Daarbij is de organisatie toegankelijk voor iedereen, waarmee JAZ zich kan ontplooien door puur vrijwillige bijdrage van onze doelgroep.
Doelstelling Tussen 2012 en 2013 zijn er diverse activiteiten (zoals workshops, cursussen e.d) gehouden in het buurthuis "De Bonte Kraai". Workshops "kokkerellen met kinderen", de Javaanse taalcursus (verzorgd door een ervaren cursusleider bapak Slamet Nojoredjo), het beoefenen van de Javaanse culturele en moderne dans zijn slechts enkele voorbeelden van de periodieke activiteiten die wij met succes hebben gerealiseerd. Maar ook het realiseren van grote bijeenkomsten, denk hierbij aan de jaarlijkse Bodo Kupat viering (suikerfeest) einde maand ramadan. Sinds oktober 2013 zijn de activiteiten verhuisd naar "Salon Kikkenstein" nr 2016 in de flat Kikkenstein achter het winkelcentrum Kameleon in Amsterdam Zuidoost. De activiteiten in het buurthuis de Bonte Kraai zijn gestaakt in verband met bruikname van de faciliteiten door een kerkgemeenschap. Alleen bij grotere evenementen zoals de Malam Budaya (culturele avond) zal JAZ de locatie de Bonte Kraai mogelijk kunnen huren. Ondanks de kleinere ruimte die onze nieuwe locatie biedt, streven wij om onze missie sterk te houden en zoeken naar mogelijkheden om onze organisatie te ontplooien. We bieden éen keer per maand een Soosavond om zodoende elkaar te ontmoeten en de contacten te blijven versterken. De soosavond is toegankelijk voor alle leeftijden en dus ook voor ontspanning met entertainment verzorgd door DJ Mas Anton en artiesten o.a.  Mas Eddy Rakimin en Mas Palas. Ook bieden we de ruimte voor  workshops en om diverse dans te beoefenen door het damesteam van JAZ. We weten dat vele Surinaamse Javanen graag de culturele traditie levend houdt en dat ook jongeren wel veel belangstelling hiervoor hebben. We willen dan ook proberen om de komende jaren extra activiteiten (dagje uit, workshops, cursussen) te organiseren om dit te behartigen én om anderen aan te moedigen om zich bij ons aan te sluiten.   SCO JAZ Sociaal Cultureel orgnisatie JAZ  is een Non profit organisatie dat gefinanceerd wordt door schenkingen, giften en donaties en sponsoringen door Marina Plaza, Warung Switie en het bedrijfsleven in de omgeving Amsterdam Zuidoost. Onze partners en participanten zijn: Stichting Pozo in Zuidoost, de buurthuizen, de EGK buurtvereniging in Zuidoost Salon Kikkenstein, groepsreisorganisatie, de culturele Pencak Silat groep Asem Bagus in Zuidoost en Stichting SJIF uit Almere. Alle ouderen maar ook jongeren die zich geroepen voelen bij ons aan te sluiten zijn van harte welkom. We zijn blij met ondersteuning op alle denkbare manieren.
JAVANEN AMSTERDAM ZUIDOOST
JAZ Family
© JAZ 2015